Munkavédelem

• A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelésének elvégzése, a kockázatértékelés dokumentálása.
• Az egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének meghatározása, szabályzat kidolgozása.
• Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálati rendjének meghatározása.
• Megelőzési stratégia elkészítése.
• Munkavédelmi Szabályzat elkészítése és aktualizálása.
• A munkavédelmi oktatás tematikájának összeállítása, oktatások megtartása.
• A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése.
• Munkavédelmi üzembe helyezések, eljárások lefolytatása.
• Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz soron kívüli vizsgálata.
• Időszakos vizsgálatok esedékességének nyomon követése.
• Elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek meghatározása.
• A munkabalesetek kivizsgálása, a szükséges dokumentumok elkészítése.
• Munkabalesetek megelőzésére irányuló szaktanácsadás.
• Munka higiénés vizsgálatok megszervezése.
• Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása.
• Biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
• A munkavédelmi hatóságokkal való kapcsolattartás.
• A vonatkozó munkavédelmi jogszabályok nyomon követése

Munkavédelem
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés
Emelőgép Ügyintézés-Szakértés
Munkavédelmi képviselő képzés
Elsősegélynyújtással kapcsolatos szolgáltatás
ADR tanácsadás