Környezetvédelem

• KÜJ és KTJ szám igénylése.
• Veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartásával, gyűjtésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok koordinálása.
• Hulladékok elszállításának, elszállítatásának szakmai koordinálása. A szállításokkal kapcsolatos eljárások meghatározása, ellenőrzése. Partnerek keresése, ellenőrzése.
• Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése és elektronikus úton történő beküldése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe.
• Hulladékgazdálkodási terv elkészítése, felülvizsgálata.
• Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések szakmai koordinálása, tanácsadás.
• Légszennyező pontforrások levegővédelmi adatszolgáltatásának elkészítése és elektronikus úton történő beküldése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe.
• Légszennyező pontforrások emisszió mérésének koordinálása, partnerek keresése, ellenőrzése.
• Levegővédelmi engedély kérelmének összeállítása, hatásterület számítás elvégzése.
• Vízjogi engedély kérelmének összeállítása.
• Vízkészlet-járulék kiszámítása, bejelentése.
• Környezetterhelés díj meghatározása.
• Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltett "Klímagáz Adatbázis" kezelése.
• Veszélyes anyagok és keverékek alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás.
• Szükség esetén a hatóságokkal való kapcsolattartás.
• Jogszabályok változásának nyomon követése.

Munkavédelem
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés
Emelőgép Ügyintézés-Szakértés
Munkavédelmi képviselő képzés
Elsősegélynyújtással kapcsolatos szolgáltatás
ADR tanácsadás